อุปกรณ์ POS อัจฉริยะ

D3

iMin D3 เป็นอุปกรณ์ที่ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายและรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เชื่อมต่อจากภายนอกต่างๆ 

ในส่วนของหน้าจอ คุณสามารถตั้งค่าการใช้งานได้สามรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ตัวช่วยในการปรับสมดุลให้คุณ

iMin D3 มาพร้อมกับการทำงานที่หลากหลายเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ

การจัดการทุกสิ่งในอุปกรณ์เดียว

R

หน้าจอระบบสัมผัสแบบกดได้พร้อมกันหลายตำแหน่ง

R

การเชื่อมต่อด้วยสายแลน บลูทูธ และ ไวไฟ

R

มีช่องสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 8 ช่อง

ทั้งหมดรวมอยู่ในอุปกรณ์รุ่น D3

ชิ้นส่วนภายในที่ดีเยี่ยม

R

CPU 4 x Cortex-A17, 1.8GHz Processor

R

Android 7.1 OS พร้อมกับ iMin UI

R

ลำโพงขนาด 1.5W ติดตั้งอยู่ภายใน

ตัวช่วยอันยอดเยี่ยมเพื่อธุรกิจของคุณ

กำ ลงัมองหำเครือ่ ง POS ทีม่ ปี ระสทิ ธภิ ำพอยู่หรอเปล่ำ ื ??
นี่คอืเครือ่ ง D3 ที่ไดร้บักำรอพั เกรดใหท้ รงพลงัยิ่งขึน

R

CPU ARM แบบ 4 แกน (Quad Core) Cortex-A55

R

ระบบปฏิบัติการ Android 11 มาพร ้อมกับ iMin UI

ตัวช่วยในการปรับสมดุลให้คุณ

iMin D3 มาพร้อมกับการทำงานที่หลากหลายเพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ

การจัดการทุกสิ่งในอุปกรณ์เดียว

R

หน้าจอระบบสัมผัสแบบกดได้พร้อมกันหลายตำแหน่ง

R

การเชื่อมต่อด้วยสายแลน บลูทูธ และ ไวไฟ

R

มีช่องสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 8 ช่อง

ทั้งหมดรวมอยู่ในอุปกรณ์รุ่น D3

ชิ้นส่วนภายในที่ดีเยี่ยม

R

CPU 4 x Cortex-A17, 1.8GHz Processor

R

Android 7.1 OS พร้อมกับ iMin UI

R

ลำโพงขนาด 1.5W ติดตั้งอยู่ภายใน

ตัวช่วยอันยอดเยี่ยมเพื่อธุรกิจของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจของคุณ

บริหารการจองคิว

และการใช้งานที่หลายหลายให้คุณได้เลือกใช้

การจัดการคำสั่งซื้อและธุรกรรม

จะทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วย อุปกรณ์รุ่น D3

การควบคุมจากระยะไกล

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

ปรับแต่งหน้าจอของคุณได้ทั้งสองหน้าจอ

D3-504

หน้าจอขนาด15.6นิ้ว

D3-505

หน้าจอขนาด15.6นิ้ว และ 10.1นิ้ว

D3-506

หน้าจอขนาด15.6นิ้ว และ 15.6นิ้ว

มาเริ่มสิ่งใหม่ๆกันเถอะ!

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำปรึกษา เกี่ยวกับPOSที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ