อุปกรณ์ POS อัจฉริยะ

D4

iMin D4 เป็นอุปกรณ์POS ที่มีสมรรถนะสูง และรองรับการใช้งานอันหลากหลาย​

มันสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น ลิ้นชักเก็บเงินเพื่อเพิ่มลดความยุ่งยากในการรับชำระเงินให้กับลูกค้า

อุปกรณ์ที่คุณไว้วางใจได้

iMin D4 สามารถรองรับการใช้งานทุกรูปแบบที่คุณต้องการ

การเชื่อมต่อที่ราบรื่น

R

กล้อง3มิติ เพื่อรองรับการจ่ายเงินแบบแสกนใบหน้า

R

เครื่องพิมพ์ขนาด 80 มม.พร้อมระบบตัดกระดาษอัตโนมัติจาก Seiko

R

ช่องสำหรับเชื่อมต่อสาย Type-A”5, Micro USB, ช่องสายหูฟัง, ช่องเม็มโมรี่การ์ด และอื่นๆ

อุปกรณ์ POS อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานในธุรกิจที่ต้องการความละเอียดในการจัดการ

ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่ดีที่สุด

R

4-Core, Quad*Cortex-A17 CPU

R

สามารถปรับแต่งการใช้งานและการสัมผัสได้ทั้งสองหน้าจอ

R

อลูมิเนียมหนา 8 มม.ที่หล่อขึ้นมาเป็นตัวโครงสร้างและฐานของตัวเครื่อง

ดว้ยฮารด์แวรค์ณุ ภาพสงูทีจ่ ะท าใหม้ ัน่ ใจไดว้่า iMin D4 สามารถท างานไดอ้ย่างเตมประสทิ ธภิ าพตลอดเวลา ครั้งนีเครือง ่ POS iMinรุ่น D4 ได้รับการอัพเกรด มาพร ้อมกับ ARM CPU แบบ 4 แกน(Quad Core) Cortex-A55 ท างานร่วมกันกับระบบปฏิบัติการAndroid 11 และ iMin UI ส่วนผสมของเครือ่ ง POS ทีท่างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอบรับทุกความต้องการ

อุปกรณ์ที่คุณไว้วางใจได้

iMin D4 สามารถรองรับการใช้งานทุกรูปแบบที่คุณต้องการ

การเชื่อมต่อที่ราบรื่น

R

กล้อง3มิติ เพื่อรองรับการจ่ายเงินแบบแสกนใบหน้า

R

เครื่องพิมพ์ขนาด 80 มม.พร้อมระบบตัดกระดาษอัตโนมัติจาก Seiko

R

ช่องสำหรับเชื่อมต่อสาย Type-A”5, Micro USB, ช่องสายหูฟัง, ช่องเม็มโมรี่การ์ด และอื่นๆ

อุปกรณ์POS อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานในธุรกิจที่ต้องการความละเอียดในการจัดการ

ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่ดีที่สุด

R

4-Core, Quad*Cortex-A17 CPU

R

สามารถปรับแต่งการใช้งานและการสัมผัสได้ทั้งสองหน้าจอ

R

อลูมิเนียมหนา 8 มม.ที่หล่อขึ้นมาเป็นตัวโครงสร้างและฐานของตัวเครื่อง

ชิ้นส่วนสมรรถภาพสูงภายในจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า D4 เครื่องนี้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

iMin-Desktop-POS-D4-User-Scenario

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

เช่น ลิ้นชักเก็บเงิน หรือเครื่องแสกนบาร์โค๊ด

iMin-Desktop-POS-D4-Delivery

ใช้งานได้หลากหลาย

จัดการเรื่องเลขคิว คำสั่งซื้อ คลังสินค้า และอื่นๆ

iMin-Desktop-POS-D4-Ordering

เป็นอุปกรณ์ POS แบบตั้งโต๊ะที่คุณมั่นใจได้

ว่ากระบวนการของคำสั่งซื้อ จะสามารถทำได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

หน้าจอทั้งสองด้านที่สามารถปรับแต่งได้

ตามความต้องการของคุณ

D4-503

หน้าจอ 15.6 นิ้ว

D4-504

หน้าจอ 15.6 นิ้ว และ 10.1 นิ้ว

D4-505

หน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว ทั้งสองด้าน

มาเริ่มสิ่งใหม่ๆกันเถอะ!

ติดต่อเราเพื่อขอรับคำปรึกษา เกี่ยวกับPOSที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

Swift 1 (New!)
M2
M2 Max
Falcon 1 (New!)
D1 & D1 Pro
Swan 1 (New!)
D1w
D2
D3
D4
Swan 1k (New!)
K1